Dzieci

Strona główna

Aktualności

O szkole

Historia

Kontakt

Archiwum

Dokumenty szkoły
Folder szkoły
Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018

 • Podreczniki
  Podreczniki
  Podreczniki
  Podreczniki
  Podreczniki
  Podreczniki

Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2017/2018

 • Programy
  Programy
  Programy

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
 • 4 IX 2017 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  23 XII 2016- 31 XII 2017 - Zimowa przerwa świąteczna

  15 - 28 I 2018 - Ferie zimowe

  29 III - 3 IV 2018 - Wiosenna przerwa świąteczna

  22 VI 2017 - Zakończenie roku szkolnego

  23 VI - 31 VIII 2017 - Ferie letnie

Plan lekcji
Indywidualne konsultacje nauczycieli
 • Zapraszamy wszystkich rodziców do spotkań z nauczycielami naszej szkoły, w ramach których będzie można porozmawiać o sukcesach, osiągnięciach i ukrytych talentach dzieci jak i o problemach dydaktyczno - wychowawczych.
  W pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach od 16:30 do 17:30 dyżurują wszyscy nauczyciele.

Kadra
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie
  mgr Ewa Płaziuk

  Nauczyciele:
  mgr Urszula Grobara – edukacja wczesnoszkolna
  mgr Beata Wąsik – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, WDŻ, biblioteka
  mgr Joanna Szubert – język niemiecki, język mniejszości narodowej (JMN)
  mgr Robert Płaziuk – język polski, historia
  mgr Gabriela Sikora – matematyka, zajęcia komputerowe
  mgr Tomasz Kaliciak – wychowanie fizyczne
  mgr Magdalena Feldman – język angielski, technika
  ks. Henryk Kontny – religia
  mgr Żaneta Bochnacka-Fil - świetlica, plastyka, muzyka

  Sekretarz szkoły:
  mgr Monika Bardorz-Jabłonka

  Pracownicy obsługi:
  Brygida Fronczek
  Maria Kansy
  Bernard Nowak


Uczniowie
 • Klasa I – wychowawca p. Urszula Grobara
  Klasa III – wychowawca p. Beata Wąsik
  Klasa IV – wychowawca p. Magdalena Feldman
  Klasa V – wychowawca p. Robert Płaziuk
  Klasa VI – wychowawca p. Joanna Szubert

Samorząd szkolny
 • Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas II –VI. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

  Rada Samorządu Uczniowskiego zostanie wybrana wkrótce.

  Opiekun SU: p. Joanna Szubert

KANGUR - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
 • "Kangur", to międzynarodowy konkurs matematyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach.

  Konkurs Matematyczny KANGUR

  Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res.
  W czasie rozwiązywania testu nie wolno korzystać z kalkulatorów!

Koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze
 • Informacje wkrótce.

Sala informatyczna
 • Współczesna szkoła nie może obejść się bez nowoczesnej pracowni komputerowej, w której tak chętnie poznajemy tajniki obsługi komputera i uczymy się wykorzystywać technologię komputerową do zdobywania wiedzy i do zaprezentowania swoich umiejętności.


  Pracownia wyposażona jest w komputery podłączone do sieci Internet. Posiadamy komputery PC działające pod systemem Windows. Na wyposażeniu pracowni znajdują się: serwer + 11 stacji roboczych (PC), 10 laptopów i projektor multimedialny.

  Zajęcia informatyki odbywają się w ramach obowiązkowych godzin nauczania w klasach I, II, III, IV, V i VI, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Biblioteka szkolna
 • „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.
  Jan Paweł II

  Biblioteka szkolna otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku. Oferujemy zbiory lektur oraz innej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele pracujący w naszej szkole. W bibliotece pracuje pani mgr Beata Wąsik.

  GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  Wtorek: 10:15 – 11:20
  Środa: 11:30 – 12:25
  Czwartek: 11:30 – 12:25
  Piątek: 11:30 – 12:25

  Zapraszamy wszystkich uczniów!